Cenník

CENNÍK PLATNÝ OD 1.1.2020

 

Hudobná produkcia do 60 ľudí - 400 EUR

- Ozvučenie a základné osvetlenie tanečného parketu

- K dispozícii bezdrôtový mikrofón 1x

- Rozsah: 10 hodín

- Každá ďalšia začatá hodina - 30 eur

-----------------------------------------------------

Hudobná produkcia  61-100 ľudí - 500 EUR

- Ozvučenie tanečného parketu a  náladové osvetlenie + inteligentné svetlá 

- K dispozícii bezdrôtový mikrofón 1x

- Rozsah 10 hodín

- Každá ďalšia začatá hodina - 30 eur

-----------------------------------------------------

Hudobná produkcia 100-200 ľudí - 550 EUR

- Ozvučenie tanečného parketu a  náladové osvetlenie + inteligentné svetlá 

- K dispozícii bezdrôtový mikrofón 1x

- Rozsah 10 hodín

- Každá ďalšia začatá hodina - 30 eur

-----------------------------------------------------

 

Vyššie uvedené ceny NEOBSAHUJÚ dodatočné služby , ako napr. videoprojekcia, ozvučenie obradu, osvetlenie exteriéru.

Je však možné si tieto služby doobjednať.


 

aktualizované: 24.01.2022 07:52:02